آیا میتونم بیش از یک حساب داشته باشم؟

استفاده از چند حساب مجاز نیست. طبق قانون شماره 3 شرایط ما

آیا این مطلب مفید بود؟
از 1371 نظر دهنده 760 این مطلب را مفید یافته اند
بیشتر سوال داری؟ ارسال درخواست